تبلیغات
):آواز هـــــــــق هــــــــــقـــــــ:( - اقرار .......
اعتـــــــراف می کنـــــم .......


محتـــــاج
نــــوازش دســــت هایت هستــــم...


بــاور کــن کـــه ...
دلتنگیِ تــــو بـــرای مـــن مـــرگ تــدریجی اســـت. 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پستتاریخ : سه شنبه 30 خرداد 1396 | 04:45 ب.ظ | نویسنده : NEGARAN1381 | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران