تبلیغات
):آواز هـــــــــق هــــــــــقـــــــ:( - قولــ داده امــــــ ...

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

قول داده اَم...

گاهـــﮯ

هَر اَز گاهـــﮯ

فانـــوس یادَت را

میاטּ ایـטּ کوچه ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ، روشَـטּ کنَم

خیالـت راحـَــت!

 مَـטּ هَماטּ منـــَــم؛

هَنوز هَم دَر این شَبهاے بـﮯ خواب و بـﮯ خاطـــِره

میاטּ این کوچـﮧهاے تاریک پَرسـﮧ میزَنـَم

اَما بـﮧ هیچ سِتاره‌ے دیگـَرے سَلام نَخواهــَـم کَرد....


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 | 11:56 ب.ظ | نویسنده : NEGARAN1381 | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران