تبلیغات
):آواز هـــــــــق هــــــــــقـــــــ:( - تنها دلیل ....///

دلـــایــل بــودنـم را مـــرور میــکنـم هـــر روز

 

هـــر روز از تـــعـدادشــان کــــم میــشـود

 

آخـــریــن بـــاری کــه شـــمــردمــشـان

 

تــنهــا یـک دلیــل بــرایـم مـانـده بــود

 

آنــهــــــــــم دیــــدن تــــــو بـــــــود
 تاریخ : سه شنبه 9 خرداد 1396 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : NEGARAN1381 | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران