تبلیغات
):آواز هـــــــــق هــــــــــقـــــــ:( - اعتراف...
اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . ..

بــــرای”داشـــ ــتــنِ”تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . .

امــــا برای “فرامــوش” کــردنـــت

هــرکـــآری مــی کُنـــم. ..تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1396 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : NEGARAN1381 | نظرات

  • paper | شوم | پارک ایران